ACC

Adaptívny tempomat ACC (Adaptive Cruise Control)

Adaptívny tempomat (ACC) umožňuje udržiavať nastavenú rýchlosť a zároveň automaticky dodržiavať bezpečnú vzdialenosť od vozidla pred vami.

Radarový snímač adaptívneho tempomatu schovaný za čelnou mriežkou dokáže monitorovať priestor až do vzdialenosti 100 metrov pred vozidlom. Ak je cesta voľná a pred vami nejde žiadne vozidlo, systém udržuje nastavenú rýchlosť ako klasický tempomat. V prípade, že sa pred vami objaví iné vozidlo, ktoré ide pomalšie, systém adaptívneho tempomatu automaticky upraví vašu rýchlosť tak, aby zaistil bezpečnú vzdialenosť. Ak vozidlo pred vami spomalí alebo zrýchli, systém ACC detekuje zmenu a pribrzdením alebo zrýchlením udrží bezpečnú vzdialenosť a upraví rýchlosť vášho vozidla až na pôvodnú nastavenú hodnotu. Vzdialenosť medzi vozidlami závisí na vašej rýchlosti: čím rýchlejšie idete, tým dlhšia bude vzdialenosť a naopak. Veľkosť dodržiavaného odstupu je naviac možné nastaviť v troch rôznych úrovniach: dlhá, stredná a krátka.

Ak vozidlo pred vami náhle spomalí, alebo keď sa pred vás zaradí iné vozidlo, systém ACC vás upozorní zvukovou signalizáciou a varovaním na multifunkčnom displeji. V takomto prípade musíte brzdiť, aby ste zaistili bezpečnú vzdialenosť medzi vozidlami. Systém adaptívneho tempomatu funguje v rýchlostiach od 25 km/h do 180 km/h.

Adaptívny tempomat

Funkcia adaptívneho tempomatu

1. Pred vozidlom nie je žiadne iné vozidlo

Adaptívny tempomat bude udržiavať nastavenú rýchlosť vozidla.

2. Pred vozidlom sa objaví ďalšie vozidlo, ktoré ide pomalšie

Adaptívny tempomat začne spomaľovať z pôvodne nastavenej rýchlosti až na rýchlosť vozidla, ktoré ide pred vami a potom bude udržiavať odstup od tohto vozidla.

3. Vozidlo pred vami „zmizne“ z dosahu radaru adaptívneho tempomatu

Ak vozidlo pred vami napr. prejde do iného jazdného pruhu, systém adaptívneho tempomatu ho prestane sledovať a zrýchli vozidlo na pôvodne nastavenú rýchlosť.