CMBS

Systém pre zmiernenie následkov nehody CMBS (Collision Mitigation Brake System)

Tento unikátny systém, podobne ako adaptívny tempomat (na ktorom však pracuje úplne nezávisle), neustále monitoruje priestor pred vozidlom pomocou radaru umiestneného v prednej časti vozidla.

Pri nebezpečnom prekročení minimálnej vzdialenosti napr. od vozidla vpredu, je vodič na túto skutočnosť najskôr upozornený akustickým signálom a blikajúcou kontrolkou na prístrojovom paneli. Ak vodič na vzniknutú situáciu nereaguje a vzdialenosť sa nebezpečne zmenšuje, pridá sa k tomuto varovaniu krátke prerušované pritiahnutie bezpečnostného pásu a vozidlo zároveň začne samé mierne brzdiť. Ak systém vyhodnotí situáciu ako neodvratnú kolíziu, snaží sa zmierniť jej následky tým, že začne automaticky intenzívne brzdiť a zároveň pritiahne bezpečnostné pásy cestujúcich na predných sedadlách. Systém CMBS sa nezapne, ak rozdiel rýchlostí medzi vozidlom a objektom pred vozidlom nepresiahne 15 km/h. CMBS sa tiež nemusí aktivovať pri náhlom otočení volantu, napr. pri vyhýbaní sa kolízii.

Hlavným účelom systému CMBS je upozorniť na potenciálne nebezpečenstvo, prípadne znížiť mieru zranenia, ktoré môže nastať pri nečakanom náraze. Systém CMBS môže pomôcť minimalizovať následky nárazu, avšak nemôže zachrániť každú situáciu. Preto aj so systémom CMBS je nutné prispôsobiť spôsob jazdy, brzdenie a riadenie podmienkam prevádzky.

CMBS

Popis činnosti systému pre zmierňovanie následkov nehôd CMBS

1. fáza – upozornenie

Ak sa vzdialenosť od vozidla vpredu zníži pod bezpečnú úroveň (systém vyhodnotí rýchlosť približovania k vozidlu vpredu ako potenciálne nebezpečenstvo kolízie) systém CMBS varuje vodiča prostredníctvom zvukového a vizuálneho signálu.

2. fáza – varovanie

V prípade, že vodič nevykoná žiadne opatrenie (napr. začne brzdiť alebo prejde do iného jazdného pruhu) a vzdialenosť medzi vozidlami sa naďalej zmenšuje, pridá sa k zvukovej a vizuálnej signalizácii aj jemné prerušované zatiahnutie bezpečnostných pásov na predných sedadlách a vozidlo začne samé mierne brzdiť.

3. fáza – zníženie následkov nehody

Vzdialenosť medzi vozidlami sa už zmenšila natoľko, že systém vyhodnotí vzniknutú situáciu ako neodvratnú nehodu a snaží sa zmierniť jej následky. Pomocou elektronických predpínačov dôjde k pritiahnutiu bezpečnostných pásov na predných sedadlách tak, aby posádka bola pripravená na náraz, a zároveň vozidlo začne automaticky intenzívne brzdiť.