LKAS

Systém udržiavania v jazdnom pruhu LKAS (Lane Keeping Assist System)

Systém využíva kameru upevnenú pod čelným sklom vedľa vnútorného spätného zrkadla. Tá dokáže identifikovať čiary pozdĺžneho značenia na vozovke alebo čiary pruhov na viacprúdovej diaľnici, medzi ktorými sa vozidlo pohybuje. Ak vozidlo začne vybočovať z jazdného pruhu, systém LKAS na to upozorní a zároveň pomocou mierneho zásahu do riadenia (volantu) pomôže vodičovi upraviť smer jazdy tak, aby sa vozidlo pohybovalo v príslušnom jazdnom pruhu. Ak sa vozidlo dostane príliš blízko k okraju jazdného pruhu, na multifunkčnom displeji sa zobrazí výstražné upozornenie a zaznie zvuková signalizácia. Pomocou volantu potom vodič vráti vozidlo späť doprostred svojho jazdného pruhu. Systém LKAS vypne upozornenie a prestane pôsobiť silou na riadenie.

Systém LKAS funguje v rozsahu rýchlostí 72 až 180 km/h a v zákrutách s polomerom väčším ako 300 m, ale v žiadnom prípade nenahrádza činnosť vodiča a nie je určený na to, aby vodič nemusel držať volant alebo sa nevenoval riadeniu. Po niekoľkých sekundách, keď vodič zloží ruky z volantu, alebo keď systém vyhodnotí, že sa vodič nevenuje riadeniu, systém LKAS v niekoľkých krokoch na túto skutočnosť najprv upozorní a potom sa vypne. Keď vodič pohne volantom, systém LKAS sa opäť aktivuje.

Ak sa vozidlo priblíži k ľavej alebo pravej pozdĺžnej čiare jazdného pruhu, systém zasiahne tlakom (krútiaci moment) do riadenia. Keď sa vozidlo začne vracať do stredu jazdného pruhu, tento tlak slabne.

LKAS